دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
en
fa
  پیام مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز
آسایش روحی، امنیت و سلامت جانی را بزرگترین موهبت الهی توصیف کرده اند. هرگاه از این بعد از زندگانی انسان مورد خدشه قرار گیرد، دیگر ابعاد زندگی او نیز دچار اختلال می شود.
به رغم حساسیتی که برای "ایمنی شهر" ذکر می گردد، متاسفانه این بخش از حیات بشر، کمتر  مورد توجه قرار گرفته است.
تشریفات، لذات و مصنوعات همه و همه مورد توجه انسان عصر تکنولوژیک قرار گرفته است. اما درصد ناچیزی از این توجهات بشری به ایمنی خود او اختصاص یافته است. زیبایی های کاذب و فریبنده او را آن چنان فریفته است که دوست ندارد ذهن و خاطره ی خویش را با یادآوری احتمال وقوع حوادث مکدر سازد. اما حوادث همیشه و در همه حال چون ماری خفته در کمین او نشسته اند تا با کوچکترین غفلت و بی احتیاطی، سلامت فکری و جسمی و ایمنی او و عزیزانش را شکار کند.
متاسفانه ایمنی شهرهای ما و به ویژه شهرهای بزرگ، از سوی حوادث مختلف و حریقهای احتمالی تهدید می شود
با این وجود "پاسداران ایمنی شهر" در سازمانی حساس شب و روز بیدارند.
"سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی" محل استقرار این سربازان است. پاسدارانی که از آسایش و آرامش خویش گذشته اند تا ایمنی و سلامتی شهروندان تامین شود.
"آتش نشانان" تمام تلاش و همّ و غمّ خویش را برای حفاظت و حراست از موهبت ایمنی و سلامتی همنوعان خویش متمرکز ساخته اند.
به امید روزی که دیگر صدای "آژیر" خطر ماشین های آتش نشانی را در سطح خیابانهای شهر نشنویم
!
 
دکتر علیرضا زبردست