دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
en
fa
تاریخ : سه شنبه 24 فروردين 1400
کد 684

بازدید

بازدید امروز آتش پاد دکتر علیرضا زبردست مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از محل نصب دکل مخابراتی آتش نشانی در عون بن علی
.
آلبوم تصاویر بازدید

بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید