دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
en
fa
تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1399
کد 672

استاندارد سازی شیرهای برداشت آتش نشانی گام موثر حوزه عملیاتی است

اجرای طرح بررسی و استاندارد سازی شیرهای برداشت آب آتش نشانی سطح شهر تبریز، گام‌موثری به عملیات آبرسانی بهینه در صحنه حادثه برجای می گذارد
به گزارش امور ارتباطات،آتش پاد دوم مهندس بهنام اصلی زاده جانشین مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اهمیت بررسی و استاندارد سازی شیرهای برداشت آتش نشانی بیان داشت؛
شیرهای برداشت آتش‌نشانی نقش ایستگاه پشتیبان یک تیم عملیاتی در صحنه حادثه را ایفا می کند و همین امر بیان گر اهمیت وافر حفظ و نگه داری صحیح آنهاست.
 
وی ادامه داد؛ استاندارد سازی به منزله شناسایی این شیرها از نمایه فشار بازدهی آب است که مسول تیم عملیاتی را برای استفاده از آن در صحنه عملیاتی هدایت می کند.
جانشین مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود؛ بر اساس همین اقدام نوین علمی در حوزه عملیات، رنگ آمیزی شیرهای هیدرانت روشی مناسب برای متفاوت ساختن این شیرهای برداشت در حوزه شهری است که اخیرا این اقدام در مراحل پایانی انجام است.
آتش پاد دوم اصلی زاده ضمن قدردانی از عملکرد حوزه عملیات که پویایی اخیر آن حوزه را نمایان ساخته افزود؛ امیدواریم در گام دوم تعداد شیرهای برداشت آتش نشانی را به حد ایده آل و استاندارد برسانیم که زیرساختی سخت افزاری برای پشتیبانی عملیاتی در آتیه ایمنی این شهر خواهد بود.