پنجشنبه 14 اسفند 1399
en
fa
تاریخ : شنبه 18 بهمن 1399
کد 606

رویداد شتاب ایمنی و آتش نشانی

دانشگاه علمی کاربردی سازمان آتش نشانی " اولین رویداد شتاب ایمنی و آتش نشانی شهری " به صورت مجازی برگزار می کند
.

برای مشاهده سایت ویژه رویداد شتاب بر روی لینک کلیک کنید